Statistikas tabula

Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi

Tabulas kods datubāzē
LIG115
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 01.04.2019
Par 2018. gadu 30.05.2019