Statistikas tabula

Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi

LIG115
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 31.03.2020
Par 2019. gadu 31.03.2020
Par 2019. gadu 29.05.2020
Par 2020. gadu 31.03.2021