Statistikas tabula

Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās)

LIG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 30.06.2020