Statistikas tabula

Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t)

LI030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 31.10.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 31.01.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 30.04.2020
Par 2019. gadu 29.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 31.07.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 30.10.2020