Statistikas tabula

Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t)

LI020m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada augustu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada septembri 31.10.2019
Par 2019. gada oktobri 29.11.2019
Par 2019. gada novembri 27.12.2019
Par 2019. gada decembri 31.01.2020
Par 2019. gadu 31.01.2020
Par 2020. gada janvāri 28.02.2020
Par 2020. gada februāri 31.03.2020
Par 2020. gada martu 30.04.2020
Par 2020. gada aprīli 29.05.2020
Par 2020. gada maiju 30.06.2020
Par 2020. gada jūniju 31.07.2020
Par 2020. gada jūliju 31.08.2020