Statistikas tabula

Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi

LI010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 1. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 2. ceturksni 20.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 20.11.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 26.02.2021
Par 2020. gadu 31.03.2021 Revīzija