Statistikas tabula

Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi

LI010c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada 3. ceturksni 20.11.2019
Par 2019. gada 4. ceturksni 28.02.2020
Par 2020. gada 1. ceturksni 18.05.2020
Par 2020. gada 2. ceturksni 20.08.2020
Par 2020. gada 3. ceturksni 20.11.2020