Statistikas tabula

Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t)

Tabulas kods datubāzē
LI030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Graudu, pākšaugu, rapša vidējā iepirkuma cena

Vidējā vienošanās cena, par kuru pārstrādes uzņēmumi un uzņēmējsabiedrības iepērk graudus, pākšaugus, rapsi no lauku saimniecībām attiecīgajā periodā.