Preses relīze

Par ražotāju cenām un indeksiem lauksaimniecībā 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati liecina, ka 2008.gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu ražotāju cenas lauksaimniecībā samazinājušās par 2.1%.

Kopējo lauksaimniecības cenu kritumu ietekmēja augkopības produkcijas ražotāju cenu samazināšanās.

Augkopības produkcijas cenas 2008.gadā salīdzinājumā ar 2007.gadu ir samazinājušās par 13.5 %, īpaši graudiem un dārzeņiem.

2008.gadā Eiropas Savienībā ievērojami palielinājusies graudu kopraža - par 21% vairāk kā 2007.gadā, tai skaitā Latvijā – par 10%. Ir pieaudzis graudu eksporta apjoms, bet vidējās graudu iepirkuma cenas pasaules tirgos samazinājušās, kas ietekmēja graudu cenu arī Latvijā. 2008.gada 2.pusgadā, salīdzinot ar 1.pusgadu, Latvijas eksportēto graudu produktu vērtība samazinājās no 170 Ls par tonnu līdz 120 Ls, bet eksportēto graudu apjoms palielinājās 3.5 reizes.

Latvijā graudu vidējās iepirkuma cenas samazinājušās no 123.83 Ls par tonnu 2007.gadā līdz 100.06 Ls par tonnu 2008.gadā jeb par 19.2 %, tai skaitā kviešu – no 132.11 Ls līdz 108.76 Ls par tonnu jeb par 17.7%, rudzu – no 114.93 Ls līdz 83.79 Ls par tonnu jeb par 27.1%, miežu – no 116.85 Ls līdz 93.01 Ls par tonnu jeb par 20.4%. Graudaugu vidējās iepirkuma cenas 2008.gada 2.pusgadā samazinājušās no 154.98 Ls par tonnu līdz 91.37 Ls jeb par 41.0%, salīdzinot ar 1.pusgadu. Šāda tendence vērojama visām galvenajām graudaugu kultūrām.

Cenu pieaugums vērojams rapsim – par 29.2%, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kartupeļiem – par 14.0%, augļiem un ogām - par 99.5% ( jāņogām – par 63.1%, upenēm – par 45.5%, ērkšķogām – par 165.0%).

Augkopības produkcijas ražotāju cenas,
Ls par 1 tonnu

Pretēji ražotāju cenu samazinājumam augkopībā, lopkopības produkcijai vērojams cenu kāpums par 10.2%. To ietekmēja piena, olu, liellopu, putnu un cūku gaļas cenas pieaugums, neskatoties uz aitu un kazu gaļas cenas nelielo kritumu (attiecīgi par 5.6%).

Lopkopības produkcijas ražotāju cenas,
Ls par 1 tonnu

Galveno lauksaimniecības produktu ražotāju cenas
(Ls par 1 tonnu)

2007

2008

2008 % pret 2007

Kvieši

132.11

108.76

82.3

Rudzi

114.93

83.79

72.9

Mieži

116.85

93.01

79.6

Rapsis

189.59

244.87

129.2

Kartupeļi

86.90

99.10

114.0

Dārzeņi

525.15

394.03

75.0

Gaļa (dzīvsvarā):
liellopu

493.11

603.58

122.4

cūku

750.79

918.65

122.4

aitu, kazu

929.28

877.23

94.4

putnu

829.81

946.49

114.1

Piens

183.31

191.72

104.6

Olas, ls par 100 gab.

4.41

5.17

117.2

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.67366831
Inita Valaine

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi