Preses relīze

Lauksaimniecības produktu cenu līmenis 2018. gadā palielinājās par 6 %

2018. gadā lauksaimniecības cenu indekss* palielinājās par 6 %, ko galvenokārt ietekmēja augkopības produkcijas cenu indeksa kāpums par 14 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Lopkopības produkcijas cenu indekss samazinājās par 4,1 %.

Augkopības nozarē 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, cenu kāpums bija vērojams gandrīz visiem produkcijas veidiem, ko ietekmēja ražas samazinājums ilgstoša sausuma apstākļos, kā arī graudaugu cenas kāpums biržās.

Graudu vidējā iepirkuma cena pieauga par 16 % – no 145,17 eiro par tonnu 2017. gadā līdz 168,34 eiro 2018. gadā, sasniedzot augstāko cenu kopš 2014. gada. Lielākais vidējās iepirkuma cenas pieaugums bija miežiem – par 27,3 % un rudziem – par 20,8 % .

 

Dārzeņiem un kartupeļiem cenas pieauga attiecīgi par 15,4 % un 10,2 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet rapša sēklai bija vērojams cenas samazinājums – par 2,4 %.

 

Galveno lauksaimniecības produktu cenas
(eiro par tonnu)

 

 

2017. gads

2018. gads

Izmaiņas, % (2018./2017. g.)

Graudi, pavisam

145,17

168,34

16,0

kvieši

148,16

171,69

15,9

rudzi

117,44

141,89

20,8

mieži

127,16

161,90

27,3

Rapša sēklas

354,76

346,18

-2,4

Pākšaugi

176,95

203,96

15,3

Kartupeļi

130,81

144,20

10,2

Dārzeņi

617,61

712,64

15,4

Lauksaimniecības dzīvnieki (kautsvarā)

1529,48

1 458,78

-4,6

liellopi

1 781,65

1 940,30

8,9

cūkas

1 504,26

1 358,28

-9,7

aitas

3 400,19

3 441,96

1,2

putni

1 680,83

1 755,50

4,4

Piens

305,88

283,37

-7,4

Olas, eiro par 100 gab.

7,15

7,15

0.0

Gaļas vidējā iepirkuma cena samazinājās par 4,6 % – no 1 529 eiro par tonnu 2017. gadā līdz 1 459 eiro par tonnu 2018. gadā. Lielākais iepirkuma cenas samazinājums bija cūkgaļai – par 9,7 % (2018. gadā –1 358 eiro par tonnu).

Liellopu gaļai vidējā iepirkuma cena pieauga par 8,9 %, sasniedzot 1 940 eiro par tonnu, kas ir augstākā cena kopš 2014. gada. Cenas pieaugums bija vērojams arī putnu gaļai (par 4,4 %) un aitu gaļai (par 1,2 %), attiecīgi sasniedzot 1 756 un 3 442 eiro par tonnu.

Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās par 7,4 % – no 306 eiro par tonnu 2017. gadā līdz 283 eiro par tonnu 2018. gadā. Viszemākā piena iepirkuma cena bija maijā (268 eiro par tonnu), savukārt visaugstākā janvārī (307 eiro par tonnu). 2017. gadā bija augstākā piena iepirkuma cena pēdējo 20. gadu laikā.

Olu vidējā iepirkuma cena palika nemainīga – 7,15 eiro par 100 olām.

Metodoloģiskie skaidrojumi

* Lauksaimniecības cenu indekss raksturo lauksaimniecības produktu cenu līmeņa izmaiņas noteiktā laika periodā pret bāzes gadu (2015=100). Aprēķinot kopējo lauksaimniecības produkcijas cenu indeksu, ņem vērā atsevišķu produktu vidējās svērtās cenas, par svariem izmantojot bāzes gada Lauksaimniecības ekonomisko kontu aprēķinus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts:
media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366989, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Anna Komara
Lauksaimniecības statistikas daļa
E-pasts:
Anna.Komara@csb.gov.lv
Tālr.: 67366871

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi