Publikācija

Latvijas lauksaimniecība, 2017

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par svarīgākajiem rādītājiem 2010., 2014.–2016. gadā, kas raksturo situāciju Latvijas lauksaimniecībā: sējumu platība, lauksaimniecības kultūru kopraža un ražība, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lopkopības produkcijas ražošana, minerālā un organiskā mēslojuma lietošana, saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības kultūru sējumu platības, ražības un lauksaimniecības dzīvnieku skaita, lauksaimniecības produktu bilances un cenas. Atsevišķi rādītāji doti statistisko reģionu griezumā un salīdzināti ar Baltijas valstīm.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
65
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2017/24
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas