Statistikas tabula

Saimniecību grupējums pēc kartupeļu stādījumu platības

LAG130
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 31.03.2020