Statistikas tabula

Siltumnīcu platības un produkcija

LAG100
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 31.03.2020
Par 2019. gadu 31.03.2020
Par 2020. gadu 31.03.2021