Statistikas tabula

Siltumnīcu platības un produkcija

Tabulas kods datubāzē
LAG100
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 29.03.2019
Par 2018. gadu 29.03.2019