Statistikas tabula

Siltumnīcu platības un produkcija

LAG100
Dati atjaunoti