Statistikas tabula

Ābeļu stādījumu platības komercdārzos

LAG071
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti