Statistikas tabula

Augkopības produktu iepirkums (tūkst. tonnu)

Tabulas kods datubāzē
LAG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti