Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru vidējā ražība novados (eksperimentālā statistika)

LAG031
Dati atjaunoti