Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru vidējā ražība novados (eksperimentālā statistika)

LAG031
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 31.03.2020