Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība statistiskajos reģionos

LAG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 31.03.2021