Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība statistiskajos reģionos

Tabulas kods datubāzē
LAG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti