Statistikas tabula

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošana (tūkst. hektāru)

Tabulas kods datubāzē
LAG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti