Statistikas tabula

Siltumnīcu platības un produkcija

Tabulas kods datubāzē
LAG100
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Siltumnīca

Atsevišķi stāvoša vai piebūvēta koka, metāla vai jaukta materiāla konstrukcija ar stikla, plēves vai cita caurspīdīga materiāla pārsegumu. Konstrukcijas augstums tāds, ka cilvēks var brīvi pārvietoties.

Uzrāda galvenās kultūras, ar augstāko produkcijas vērtību vai ilgāko augšanas periodu siltumnīcā, audzēšanai izmantotā platība.