Statistikas tabula

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju (kg)

Tabulas kods datubāzē
LAG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums