Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru novāktās platības (tūkst. hektāru)

Tabulas kods datubāzē
LAG040
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums