Statistikas tabula

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība

Tabulas kods datubāzē
LAG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Lauksaimniecības kultūru sējumu platība
Platība, kurā audzē attiecīgo lauksaimniecības kultūru.
Lauksaimniecības kultūru kopraža

Lauksaimniecības kultūru kopraža ietver novākto produkciju kā no pamatsējumiem, tā arī no atkārtotajiem un starprindu sējumiem.

Graudi tiek uzrādīti klētssvarā, t. i., svarā pēc pirmapstrādes, atskaitot neizmantojamos atkritumus un nožuvumu līdz noteiktam standarta mitrumam.

Lauksaimniecības kultūru vidējā ražība

Lauksaimniecības kultūru vidējā ražība aprēķināta, pamatojoties uz kopražu pamatsējumos no 1 ha attiecīgās kultūras pavasara produktīvās platības, izņemot sēto zālāju un dabisko pļavu sienu, kuriem šis rādītājs aprēķināts no faktiski novāktās platības.