Preses relīze

Par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām, kopražu un vidējo ražību 2010.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām liecina, ka 2010.gadā graudaugu sējumi veidoja 535.7 tūkst. ha, kas ir par 5.1 tūkst. ha jeb 0.9% mazāk nekā 2009.gadā (2009.gadā atbilstoši par 3.4 tūkst. ha jeb 0.6% mazāk nekā 2008.gadā).

Graudaugu sējumu īpatsvars sējumu kopplatībā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu gandrīz nav mainījies (2010.gadā - 48.9% un 2009.gadā - 48.6%), bet mainījusies sējumu struktūra. Atbilstoši tirgus pieprasījumam un augošajām iepirkuma cenām, arvien vairāk tiek audzēti kvieši. Kviešu īpatsvars kopējā graudaugu platībā pieaudzis no 53% 2009.gadā līdz 57% 2010.gadā, samazinoties rudzu sējumu kopplatībām.

Sausuma un nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmē samazinājusies graudaugu vidējā ražība - no 30.8 cnt no 1 ha 2009.gadā līdz 26.4 cnt 2010.gadā. Iegūti 1.4 milj. tonnu graudu, kas ir par 246.3 tūkst. tonnu jeb 14.8% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Iznīkušo un nenovākto graudaugu sējumu īpatsvars 2010.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieauga vairāk nekā divas reizes un veidoja 24.2 tūkst. ha jeb 4.5% no kopējās graudaugu sējplatības. Nenovākti palika vai iznīka 4.7% rudzu, 5.9% vasaras miežu, 10.4% auzu, 20.7% griķu sējumu.

Graudaugu sējumu struktūra, %

2010.gadā kopumā tika iepirkts 1120.1 tūkst. tonnu graudu, kas ir par 38.8 tūkst. tonnu jeb 3.3% mazāk nekā iepriekšējā gadā. 82% visu iepirkto graudu veidoja kvieši (2009.gadā – 70%) - iepirkuma apjoms pieaudzis par 104.8 tūkst. tonnu jeb 13%, tai skaitā pārtikas kviešu – par 104.6 tūkst. tonnu jeb 19%. Pārtikas kviešu īpatsvars visu iepirkto kviešu kopapjomā sasniedzis 70% (2009.gadā – 66%). Rudzu iepirkts par 96.6 tūkst. tonnu jeb 66% mazāk, tai skaitā pārtikas rudzu – par 69.4 tūkst. tonnu jeb 67% mazāk.

2010.gadā graudu vidējās iepirkuma cenas kāpušas par 45% - no 73.25 Ls par tonnu 2009.gadā līdz 106.06 Ls par tonnu 2010.gadā un sasniedza 2008.gada vidējo iepirkuma cenu līmeni, jo pasaules biržās cenas cēlās, reaģējot uz sausuma radīto ražas samazinājumu. Kviešu cenas pieaugušas no 79.75 Ls līdz 110.21 Ls par tonnu, no tiem pārtikas - no 85.11 Ls līdz 115.75 Ls par tonnu, (decembra mēnesī pārtikas kviešu cenas sasniedza 140.68 Ls par tonnu), rudzu – no 56.02 Ls līdz 79.72 Ls par tonnu, no tiem pārtikas – no 57.22 Ls līdz 86.26 Ls par tonnu graudu.

Graudu kopraža, iepirkums un vidējā iepirkuma cena

2010.gadā par 16.2 tūkst. ha jeb 17.3% pieaugušas rapša sējplatības. Sēklu kopievākums palielinājies par 18.9 tūkst. tonnu jeb 9.3%, neskatoties uz vidējās ražības samazināšanos no 21.9 cnt 2009.gadā līdz 20.4 cnt 2010.gadā. Kopievākuma pieaugumu ietekmējusi gan vasaras, gan ziemas rapša sējumu platību palielināšanās: vasaras rapša sējumu platības palielinājās par 10.5 tūkst. ha jeb 32.2%, vidējai ražībai samazinoties no 16.2 cnt 2009.gadā līdz 13.2 cnt 2010.gadā, ziemas rapša sējumu - par 9.3%, vidējai ražībai no viena hektāra paliekot iepriekšējā gada līmenī – 25.1 cnt. Rapša sējumu platību īpatsvars kopējā sējumu platībā pēdējo trīs gadu laikā pieaudzis no 7.4% 2008.gadā līdz 10.0% 2010.gadā.

2010.gadā kartupeļus audzēja 30.1 tūkst. ha, kas ir par 0.4% vairāk nekā 2009.gadā.

2010.gadā izaudzēts 151 tūkst. tonnu dārzeņu (ieskaitot izaudzētos siltumnīcās), kas ir par 31.5 tūkst. tonnu jeb 17.3% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Atklātā lauka dārzeņu platības samazinājušās līdz 8.1 tūkst. ha jeb par 2.0%. Nelabvēlīgie laika apstākļi ietekmējuši atklātā laukā audzētu dārzeņu kopievākuma samazināšanos par 31.6 tūkst. tonnu jeb 18.5% salīdzinājumā ar 2009.gadu. Dārzeņu vidējā ražība samazinājusies no 207 cnt 2009.gadā līdz 172 cnt 2010.gadā.

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības (tūkst. ha)

 

2009.g.

2010.g.*)

2010.g.% salīdzinājumā ar 2009.g.

Sējumu kopplatība

1112.0

1095.8

98.5

Graudaugi

540.8

535.7

99.1

Ziemāji

294.5

282.3

95.9

tai skaitā:

 

 

 

 

kvieši

212.4

221.3

104.2

 

rudzi

59.0

34.2

58.0

 

tritikāle

13.1

11.4

87.4

Vasarāji

246.3

253.4

102.9

tai skaitā:   

 

 

 

 

kvieši 

73.3

81.7

111.4

 

mieži

94.6

91.1

96.2

 

auzas

60.6

63.3

104.4

 

griķi

10.1

8.2

81.1

Rapsis

93.3

109.5

117.3

Kartupeļi

30.0

30.1

100.4

Dārzeņi (atklātā lauka)

8.2

8.1

98.0


Lauksaimniecības kultūru kopraža un vidējā ražība

 

 

Kopraža, tūkst. t

Vidējā ražība no 1 ha, cnt

2009.g.

2010.g*).

2010.g.% salīdzinājumā ar 2009.g.

2009.g.

2010.g.*)

Graudaugi

1663.1

1416.8

85.2

30.8

26.4

Ziemāji

1042.5

913.4

87.6

35.4

32.3

tai skaitā:

 

 

 

 

 

 

kvieši

819.9

774.5

94.5

38.6

35.0

 

rudzi

162.2

69.4

42.8

27.5

20.3

 

tritikāle

33.3

25.0

75.1

25.5

21.9

Vasarāji

620.6

503.4

81.1

25.2

19.9

tai skaitā:   

 

 

 

 

 

 

kvieši 

216.5

198.5

91.7

29.5

24.3

 

mieži

238.3

184.0

77.2

25.2

20.2

 

auzas

141.4

100.6

71.2

23.3

15.9

 

griķi

4.8

5.5

113.4

4.8

6.7

Rapsis

204.7

223.6

109.3

21.9

20.4

Kartupeļi

525.4

484.3

92.2

175

161

Dārzeņi

182.5

151.0

82.7

207

172

*) Provizoriskie dati

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366981
Guna Karlsone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi