Preses relīze

Par galvenajiem lauksaimniecības rādītājiem 2006.gada 1.pusgadā


Sējumu platības 2006.gada ražai

Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati liecina, ka 2006.gada ražai lauksaimniecības kultūru kopējā apsētā platība ievērojami pieaugusi - iesēts par 56.8 tūkst. ha jeb par 5.7% vairāk nekā pērn.

Ik gadu palielinās graudaugu kultūru sējumu kopplatība, arī 2006.gada ražai iesēts par 20.5 tūkst. ha jeb par 4.4% vairāk graudaugu nekā iepriekšējā gadā.

Ziemāju sējumu kopējā platība pieaugusi par 13.0 tūkst. ha jeb par 6.9% - tai skaitā rudziem par 1.1 tūkst .ha jeb par 2.8%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kviešiem – par 13.4 tūkst. ha jeb par 10.1%, miežiem – par 0.8 tūkst. ha jeb par 27.2%. Savukārt par 2.4 tūkst. ha jeb par 17.9% samazinājusies tritikāles sējumu platība.

Vasarāju graudaugu sējplatība palielinājusies par 7.5 tūkst. ha jeb par 2.7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Tai skaitā miežiem – par 2.4 tūkst. ha jeb par 1.7%, auzām – par 3.2 tūkst. ha jeb par 5.4%, vārpaugu mistriem – par 1.0 tūkst. ha jeb par 27.1%, griķiem – par 2.6 tūkst. ha jeb par 25.0%. Vasaras kviešu sējumu platības palikušas gandrīz pērnā gada līmenī, bet samazinājušās ar vārpaugu un pākšaugu mistru apsētās platības – par 1.6 tūkst. ha jeb par 20.0%.

Turpina pieaugt gan ziemas gan vasaras rapša sējumu platības – attiecīgi par 4.2 tūkst. ha jeb par 18.5% un par 4.9 tūkst. ha jeb par 10.0%.

2006.gadā turpina samazināties pākšaugu platības – iesēts par 39.2% mazāk kā pērn.

ES cukura reformas ietekmē ievērojami samazinājušās cukurbiešu sējumu platības – 2006.gada ražai apsēts par 2.5 tūkst. ha jeb par 18.8% mazāk nekā iepriekšējā gadā (2005.gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu platības samazinājās tikai par 0.3 tūkst. ha jeb par 2%).

Arī lopbarības saknes tiek audzētas arvien mazāk – to sējumi 2006.gadā sarukuši par 0.9 tūkst. ha jeb par 24.1%.

Turpina samazināties kartupeļu stādījumu platības. 2006.gadā iestādīts par 2.0 tūkst. ha jeb par 4.5% mazāk nekā pērn.

Atklātā lauka dārzeņu platības samazinājušās par 1.9 tūkst. ha jeb par 14.6%.

Savukārt ievērojami palielinājušās lopbarības un zaļbarības kultūrām apsētās platības – par 35.3 tūkst. ha jeb par 9.5% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tai skaitā ilggadīgo zālāju platības – par 31.6 tūkst. ha jeb par 8.8%, graudaugu un pākšaugu platības zaļbarībai un skābbarībai – par 3.0 tūkst. ha jeb par 34.4%.

 

 

 

 

 

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības
(tūkst. ha)

 

2005.

2006.*)

2006.g. % pret 2005.g.

Graudaugi

468.9

489.4

104.4

Ziemāji

187.4

200.4

106.9

Vasarāji

281.5

289.0

102.7

Pākšaugi

2.2

1.4

60.8

Cukurbietes

13.5

11.0

81.2

Rapsis

71.4

80.5

112.7

Kartupeļi

45.1

43.1

95.5

Dārzeņi

12.9

11.0

85.4

Lopbarības-zaļbarības kultūras

372.2

407.5

109.5

*) Provizoriskie dati

Lopkopības produkcija un lauksaimniecības dzīvnieku skaits

Apkopotie lopkopības provizoriskie dati liecina par ražošanas apjomu, kā arī iepirkuma cenu pieauguma tendenci.

2006. gada pirmajā pusgadā saražots 54.1 tūkst. t gaļas, kas ir par 3.5 tūkst. t jeb par 6.9% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Liellopu gaļa saražota 16.6 tūkst. t apjomā. Tās ražošana, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, palielinājusies par 1.0 tūkst t jeb par 6.2%, taču īpatsvars kopējā saražotās gaļas apjomā ir palicis nemainīgs - 30.6%.

Šā gada pirmajā pusgadā saražotas 22.6 tūkst. t cūkgaļas, kas ir par 0.4 tūkst. t jeb par 1.6% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Ir samazinājies arī tās īpatsvars, tomēr no visas saražotās gaļas tās daļa joprojām ir vislielākā - 42.0%.

2006.gada pirmajā pusgadā saražotas 14.5 tūkst. t putnu gaļas. Tās ražošana palielinājusies par 2.9 tūkst. t jeb par 24.8%, bet tās īpatsvars kopējā saražotās gaļas apjomā pieaudzis līdz 27% ( iepriekšējā gada attiecīgajā periodā bija 23%).

2006.gada 1.pusgadā saražotas 379.4 tūkst. t piena, kas ir par 3.3 tūkst. t jeb par 0.9% vairāk kā iepriekšējā gada atbilstošajā periodā.

Arī olu ražošana 2006.gada 1. pusgadā ir palielinājusies - saražotas 284.0 milj. olu, kas ir par 9.4 milj. jeb par 3.4% vairāk kā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

Pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumiem pārdotas 267.6 tūks. t piena, kas ir par 44.9 tūkst. t jeb par 20.2% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajā pusgadā. Vidējā piena iepirkuma cena bija 165 Ls par tonnu, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada šo pašu periodu pieaugums ir par 7.4%. Iepirkuma cena pieaugusi arī gaļai - šā gada pirmajā pusgadā gaļas vidējā iepirkuma cena dzīvmasā bija 637 Ls par tonnu. Tā palielinājusies par 3.6%, salīdzinot ar 2005.gada pirmo pusgadu. Liellopu gaļas vidējā iepirkuma cena šā gada pirmajā pusgadā bija 534 Ls par tonnu jeb par 4.6% lielāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Cūkgaļas iepirkuma cena bija 747 Ls par tonnu. Tā palielinājusies tikai par 1.6%, salīdzinot ar 2005.gada pirmo pusgadu..

Mājdzīvnieku skaits salīdzinājumā ar gada sākumu nav būtiski mainījies. Nedaudz palielinājies liellopu skaits - par 0.1%, aitu skaits - par 6.7%. Slaucamo govju skaits ir mazliet samazinājies – par 2.0%, cūku - par 2.3%, mājputnu - par 0.7%.

 

 

 

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits
(tūkstošos)

 

2006.g.
1.janvārī

2006.g.
1.jūlijā *)

2006.g.1.jūlijs % pret 2006.g. 1.janvāri

Liellopi

385.2

385.4

100.1

tai skaitā slaucamās govis

185.2

181.5

98.0

Cūkas

427.9

418.0

97.7

Aitas

41.6

44.4

106.7

Kazas

14.9

13.0

87.2

Mājputni

4092.3

4064.4

99.3

Lopkopības produkcijas ražošana

 

 

2005.g.
1.pusgads

2006*)
1.pusgads

2006.g. % pret 2005.g.

Gaļa (dzīvmasā), tūkst. t

50.6

54.1

106.9

Piens (ieskaitot kazu pienu), tūkst. t

376.1

379.4

100.9

Olas, milj.

274.6

284.0

103.4

*) Provizoriskie dati

 

 

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
tālr.7366981
Guna Karlsone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi