Preses relīze

Par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām, kopražu un vidējo ražību 2007. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām 2007. gadā, salīdzinot ar 2006. gadu, liecina, ka turpina pieaugt graudaugu sējumu platība. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu tā palielinājusies par 10.1 tūkst. ha jeb 2.0%. 2007. gadā iegūti 1.5 milj.tonnu graudu - lielākais kopievākums kopš 1991. gada. Salīdzinot ar 2006. gadu, novākts par 376.5 tūkst. tonnu graudu, kas veido pieaugumu 32.5% apmērā. Graudaugu vidējā ražība palielinājusies no 22.6 cnt no 1 ha 2006. gadā līdz 29.4 cnt 2007. gadā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ziemāju graudaugu kopraža palielinājusies par 233.2 tūkst. tonnu jeb 38.3%. Ievērojami pieaugusi arī ziemāju sējumu kopējā platība – par 24.1 tūkst.ha jeb 11.4%.

Turpina palielināties ziemas kviešu īpatsvars kopējā graudaugu sējumu platībā. 2007. gadā ar ziemas kviešiem apsēti 30.5% no visām graudaugu platībām (2006.gadā – 29.8%).

Vasarāju kultūru graudu kopraža 2007. gadā pieaugusi par 143.3 tūkst. ha jeb 26.1%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kaut gan apsētās platības samazinājušās par 14.0 tūkst. ha jeb 4.7%. Vidējā vasarāju ražība no 1 ha pieaugusi no 18.2 cnt 2006. gadā līdz 24.1 cnt 2007. gadā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājies iznīkušo un nenovākto graudaugu sējumu īpatsvars. 2007. gadā iznīka vai palika nenovākti 13.9 tūkst.ha graudaugu sējumu jeb 2.7% no iesētajām platībām (2006. gadā - 19.5 tūkst. ha jeb 3.5%).

 

Graudaugu kopražas struktūra 2007. gadā, %

Apkopotie dati par graudu iepirkumu labības pieņemšanas un pārstrādes uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās liecina, ka 2007. gadā kopumā iepirkts 693.1 tūkst tonnu graudu, kas ir par 222.8 tūkst. tonnu jeb 47.4% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Kviešu iepirkuma apjoms pieaudzis par 85.2 tūkst. tonnu jeb 29.7%, tai skaitā pārtikas kviešu – par 61.2 tūkst.tonnu jeb 35.3%. Turpina pieaugt pārtikas kviešu īpatsvars visu iepirkto kviešu kopapjomā. 2007. gadā tas bija 63.1% (2006. gadā – 60.5%). 2007. gadā iepirkts par 82.9 tūkst. tonnu jeb 2.2 reizes vairāk rudzu nekā iepriekšējā gadā, tai skaitā pārtikas rudzu – par 58.6 tūkst.tonnu jeb 2 reizes vairāk.

Ievērojami pieaugušas arī graudu vidējās iepirkuma cenas - no 73.33 Ls par tonnu 2006. gadā līdz 123.83 Ls par tonnu 2007. gadā, tai skaitā kviešu - no 77.83 Ls līdz 132.11 par tonnu, no tiem pārtikas - no 81.50 Ls līdz 140.55 Ls par tonnu, rudzu – no 66.75 Ls līdz 114.93 Ls par tonnu, no tiem pārtikas – no 68.21 Ls līdz 118.99 Ls par tonnu.

Pieaugušas arī pākšaugu platības par 13.1%, kopraža - par 1.2 tūkst. tonnu jeb 84.2%.

Turpina pieaugt arī rapša sējplatības – 2007. gadā tās ir sasniegušas 99.2 tūkst ha, tas ir par 16.0 tūkst.ha vairāk nekā 2006. gadā, tai skaitā ziemas rapša platības palielinājušās par 23.5 tūkst.ha, toties vasaras rapsim samazinājušās par 7.5 tūkst.ha. Arī rapša kopraža ir palielinājusies par 76.3 tūkst.tonnu, sasniedzot vidējo ražību 19.8 cnt no 1 ha. Ziemas rapša sēklu kopievākums pieaudzis par 61.8 tūkst. tonnu jeb 2.1 reizi, vasaras rapša - par 14.5 tūkst.tonnu jeb 22.7%.

Kartupeļu sējumu platība veidoja 40,3 tūkst.ha, kas ir par 10,6% mazāk nekā 2006. gadā. Dārzeņu platības sasniedza 11 tūkst.ha – samazinājums par 18,5%. Toties kartupeļu vidējā ražība no 1 ha ir pieaugusi par 37 cnt. Visu veidu dārzeņu, ieskaitot siltumnīcās izaudzēto, kopraža samazinājusies par 18.5 tūkst.tonnu jeb 10.6%.

Lai gan ilggadīgo zālāju kopējā platība ir palielinājusies, par 2.4% samazinājušās novāktās platības sienam.

 

Graudaugu sējumu platības struktūra 2007. gadā, %

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības

 

 

Sējumu platība, tūkst.ha

2006. g.

2007. g. *)

2007. g.% salīdzinājumā ar 2006. g.

Sējumu kopplatība

1122.7

1126.2

100.3

  Graudaugi

511.8

521.9

102.0

     Ziemāji, tai skaitā

210.8

234.9

111.4

          kvieši

152.3

159.4

104.6

          rudzi

42.8

57.5

134.6

          tritikāle

11.3

12.4

110.0

     Vasarāji, tai skaitā

301.0

287.0

95.3

          kvieši

62.8

65.2

103.8

          mieži

149.8

139.7

93.3

          auzas

62.9

62.4

99.1

          griķi

14.0

10.7

76.6

   Pākšaugi

1.4

1.6

113.1

   Rapsis

83.2

99.2

119.3

   Kartupeļi

45.1

40.3

89.4

   Dārzeņi (atklātā lauka)

13.4

11.0

81.5

   Lopbarības saknes

2.8

2.3

79.6

Ilggadīgie zālāji

425.8

427.1

100.3

Lauksaimniecības kultūru kopraža un vidējā ražība

 

 

Kopraža, tūkst.t

Vidējā ražība no 1 ha, cnt

 

2006. g.

 

2007. g.*)

2007. g.% salīdzinā-jumā ar 2006. g.

 

2006. g.

 

2007. g. *)

Graudaugi

1158.7

1535.2

132.5

22.6

29.4

   Ziemāji, tai skaitā

609.6

842.8

138.3

28.9

35.9

       kvieši

461.7

602.8

130.5

30.3

37.8

       rudzi

116.8

181.1

155.1

27.3

31.4

       tritikāle

22.2

37.9

171.1

19.6

30.5

   Vasarāji, tai skaitā

549.1

692.4

126.1

18.2

24.1

       kvieši

136.6

204.5

149.7

21.8

31.4

       mieži

298.1

329.5

110.5

19.9

23.6

       auzas

91.6

130.2

142.0

14.6

20.9

       griķi

6.9

11.1

161.0

4.9

10.3

Pākšaugi

1.4

2.6

184.2

10.2

16.6

Rapsis

120.6

196.9

163.3

14.5

19.8

Kartupeļi

550.9

642.1

116.6

122

159

Dārzeņi

174.4

155.9

89.4

116

129

Lopbarības saknes

61.4

53.2

86.6

214

233

Ilggadīgo zālāju siens

485.0

592.5

122.2

20.2

25.3

*) Provizoriskie dati

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366981
Guna Karlsone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi