Preses relīze

Par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām, kopražu un vidējo ražību 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati par lauksaimniecības kultūru sējumu platībām liecina, ka 2008. gadā ar graudaugiem apsētās platības veidoja 544.2 tūkst. ha, kas ir par 22.3 tūkst. ha jeb par 4.3% vairāk nekā 2007. gadā. Graudaugu sējumu īpatsvars sējumu kopplatībā palielinājies no 46.3% 2007. gadā līdz 49.0% 2008. gadā.

2008. gadā iegūti 1.7 milj.tonnu graudu, kas veido kopievākuma pieaugumu par 154.2 tūkst. tonnu jeb par 10%. Graudaugu vidējā ražība palielinājusies no 29.4 cnt no 1 ha 2007. gadā līdz 31.0 cnt 2008.gadā.

Graudu ieguves apjoma ievērojamo pieaugumu ietekmējusi augstā ziemāju kultūru, īpaši ziemas kviešu ražība. Ziemāju graudaugu vidējā ražība palielinājusies no 35.9 cnt no 1 ha 2007. gadā līdz 40.0 cnt 2008. gadā, tai skaitā ziemas kviešiem – no 37.8 cnt līdz 43.5 cnt. Graudu kopievākums no ziemāju kultūrām pieaudzis par 158.4 tūkst. tonnu jeb par 18.8%, tai skaitā ziemas kviešu – par 138.2 tūkst. tonnu jeb par 22.9%.

Vasarāju kultūru graudu kopražu 2008. gadā ietekmējuši nelabvēlīgie laika apstākļi. Pieaugot sējumu platībām par 2.4%, ievākts par 4.2 tūkst.tonnu jeb par 0.6% mazāk vasarāju graudu nekā iepriekšējā gadā. Vidējā vasarāju ražība no 1 ha samazinājusies no 24.1 cnt 2007. gadā līdz 23.4 cnt 2008. gadā.

Graudaugu kopražas struktūra 2008. gadā, %

2008. gadā kopumā tika iepirktas 578.0 tūkst tonnu graudu, kas ir par 115.1 tūkst. tonnu jeb 16,6% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Kviešu iepirkuma apjoms sarucis par 10.1 tūkst. tonnu jeb 2.7%, tai skaitā pārtikas kviešu – par 65.7 tūkst.tonnu jeb 28.0%. Arī pārtikas kviešu īpatsvars visu iepirkto kviešu kopapjomā samazinājies no 63.1% 2007. gadā līdz 46.7% 2008. gadā. Rudzu iepirkts par 42.7 tūkst. tonnu jeb 27.8% mazāk nekā iepriekšējā gadā, tai skaitā pārtikas rudzu – par 38.5 tūkst.tonnu jeb 33.4% mazāk.

Samazinājušās arī graudu vidējās iepirkuma cenas - no 123.83 Ls par tonnu 2007. gadā līdz 100.06 Ls par tonnu 2008. gadā, tai skaitā kviešu - no 132.11 Ls līdz 108.76 par tonnu, no tiem pārtikas - no 140.55 Ls līdz 125.42 Ls par tonnu, rudzu – no 114.93 Ls līdz 83.79 Ls par tonnu, no tiem pārtikas – no 118.99 Ls līdz 89.32 Ls par tonnu graudu.

Lai gan 2008. gadā par 16.6 tūkst. ha jeb 16.7% samazinājušās rapša sējplatības, sēklu kopievākums palielinājies par 1.6 tūkst. tonnu jeb 0.8%, sasniedzot vidējo ražību no 1 ha – 24.0 cnt (2007. gadā – 19.8 cnt). Ievērojami pieauga ziemas rapša vidējā ražība - no 23.5 cnt no 1 ha 2007.gadā līdz 30.0 cnt 2008. gadā.

2008. gadā kartupeļus audzēja 37.8 tūkst. ha, kas ir par 6.1% mazāk nekā 2007. gadā. Atklātā lauka dārzeņu platības samazinājušās līdz 9.5 tūkst. ha jeb par 13.5%, bet kartupeļu un dārzeņu vidējā ražība pieaugusi attiecīgi par 18.7 cnt un 9.6 cnt no 1 ha.

Siltumnīcās izaudzēto dārzeņu kopraža samazinājusies par 2.8 tūkst. tonnu jeb 18.9%.

Samazinājušās ilggadīgo zālāju kopējās platības, tai skaitā novāktās sienam, bet pieaudzis vidēji no 1 ha sagatavotā siena daudzums - 29.2 cnt 2008. gadā (2007. gadā 25.3 cnt).

Lauksaimniecības kultūru sējumu platības (tūkst.ha)

 

2007. g.

2008. g.*)

2008. g. % salīdzinājumā ar 2007. g.

Sējumu kopplatība

1126.2

1111.5

98.7

Graudaugi

521.9

544.2

104.3

Ziemāji

234.9

250.5

106.6

tai skaitā: kvieši

159.4

170.4

106.9

rudzi

57.5

59.0

102.5

tritikāle

12.4

13.8

111.4

Vasarāji

287.0

293.7

102.4

tai skaitā: kvieši

65.2

86.2

132.4

mieži

139.7

123.9

88.6

auzas

62.4

66.2

106.2

griķi

10.7

10.4

97.1

Pākšaugi

1.6

1.6

96.9

Rapsis

99.2

82.6

83.3

Kartupeļi

40.3

37.8

93.9

Dārzeņi (atklātā lauka)

11.0

9.5

86.5

Ilggadīgie zālāji

427.1

413.1

96.7

 

Lauksaimniecības kultūru kopraža un vidējā ražība

 

Kopraža, tūkst.t

Vidējā ražība no 1 ha, cnt

2007. g.

2008. g.*)

2008. g.% salīdzinā-jumā ar 2007. g.

2007. g.

2008. g.*)

Graudaugi

1535.2

1689.4

110.0

29.4

31.0

Ziemāji

842.8

1001.2

118.8

35.9

40.0

tai skaitā: kvieši

602.8

741.0

122.9

37.8

43.5

rudzi

181.1

194.9

107.6

31.4

33.0

tritikāle

37.9

35.2

92.8

30.5

25.4

Vasarāji

692.4

688.2

99.4

24.1

23.4

tai skaitā: kvieši

204.5

248.6

121.5

31.4

28.8

mieži

329.5

277.0

84.1

23.6

22.4

auzas

130.2

141.5

108.7

20.9

21.4

griķi

11.1

7.1

64.3

10.3

6.8

Pākšaugi

2.6

2.9

110.7

16.6

18.9

Rapsis

196.9

198.5

100.8

19.8

24.0

Kartupeļi

642.1

673.4

104.9

159

178

Dārzeņi

155.9

143.2

91.8

129

138

Ilggadīgo zālāju siens

592.5

662.2

111.8

25.3

29.2

*) Provizoriskie dati

SagatavojusiLauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 67366981
Guna Karlsone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi