Publikācija

Latvijas lauksaimniecība, 2019

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par svarīgākajiem rādītājiem 2010., 2015., 2017. un 2018. gadā, kas raksturo stāvokli lauksaimniecībā: sējumu platība, lauksaimniecības kultūru kopražas un ražības, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lopkopības produkcijas ražošana, minerālā un organiskā mēslojuma lietošana, saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības kultūru sējumu platības, ražības un lauksaimniecības dzīvnieku skaita, lauksaimniecības produktu bilances un cenas.

Atsevišķi rādītāji doti statistisko reģionu griezumā un salīdzināti ar Baltijas valstīm.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
81
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A4
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2019/14
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas