Publikācija

Latvijas lauksaimniecība 1928. gadā

Šis trešais Valsts statistiskās pārvaldes izdevums, ar ziņām par mūsu svarīgākās saimnieciskās dzīves nozari - lauksaimniecību, "Latvijas lauksaimniecība 1928. gadā", sastādīts pēc otra izdevuma "Latvijas lauksaimniecība 1926-1927. g. g." parauga. Tomēr, šinī izdevumā dažas nodaļas pārkārtotas pārskatāmākā veidā, bet dažas no viņām stipri papildinātas. Starp citu, nodalījumā par Valsts statistiskās pārvaldes Iauksaimniecības grāmatvedības biroju, plašāki apskatīti pirmie šī grāmatvedības biroja darbības rezultāti. Lauksaimniecības grāmatvedības datu trūkums bij sajūtams jau kopš ilgāka laika, kamdēļ Statistiskā pārvalde publicēdama savā Iauksaimniecības grāmatvedības birojā sakopotās statistiskās ziņas, cer ka tās, kaut pagaidām vēl arī tikai pa daļai, noderēs par pietiekoši noteiktu pieturas punktu mūsu lauksaimnieciskās dzīves pētītājiem un veidotājiem.
 
Bez jau augšā minētiem papildinājumiem, šī izdevuma tabelārā daļā ievietoti salīdzinošie pārskati arī par lauksaimniecības stāvokli citās valstīs.
 
Rīga, martā, 1929. gadā
Publicēšanas datums
Lappušu skaits
178
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu, Franču
Kataloga numurs
-
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas