Statistikas tēmas

Augkopība

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība, kopraža un vidējā ražība

- graudaugi, kartupeļi, dārzeņi

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes