Statistikas tabula

Vienam lauksaimniecības kultūru sējumu hektāram izmantotie pesticīdi (darbīgās vielās, kg)

MGG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti