Preses relīze

Mēslojuma izmantošana lauksaimniecības kultūrām 2005.gadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2005.gadā ar minerālmēsliem tika mēsloti 49.4% no visas lauksaimniecības kultūru sējumu platības.

Kopējais minerālmēslu izlietojums, pārrēķināts 100% augu barības elementos, salīdzinot ar 2004.gadu, palielinājies par 13.3 tūkst. tonnu jeb 21.6%. Pieaudzis arī izlietoto minerālmēslu daudzums vienam sējumu platības hektāram – no 68 kg uz 1 ha 2004.gadā līdz 74 kg uz 1 ha 2005.gadā.

Lielākais mēsloto platību īpatsvars 2005.gadā bija graudaugu kultūrām – 74.1% no to kopplatības, cukurbietēm – 92.1%, tehniskajām kultūrām – 73.9%. Šīm lauksaimniecības kultūrām arī izlietoto minerālmēslu daudzums uz 1 ha bija vislielākais: graudaugu kultūrām – 109 kg uz 1 ha, cukurbietēm – 328 kg uz 1 ha, tehniskajām kultūrām – 141 kg uz 1 ha. Iegūtie dati par lauksaimniecības kultūru ražību 2005.gadā liecina, ka minerālmēslu pielietojuma pieaugums varētu būt ietekmējis ievērojamu šo kultūru vidējās ražības pieaugumu.

Pērn ar minerālmēsliem tika mēsloti tikai 25.9% no visiem kartupeļu stādījumiem, 21.6% - atklātā lauka dārzeņu sējumu un 19.7% - lopbarības sakņu sējumu.

2005.gadā organiskie mēsli izmantoti tikai nepilnos 7% no sējumu kopplatības un to izlietojums samazinājies par 272.6 tūkst. tonnu jeb par 6.3%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Organiskais mēslojums pielietots 60.2% lopbarības sakņu sējplatības un 45.7% kartupeļu stādījumu, pavisam nedaudz mēslotas graudaugu platības – tikai 6.2% no to sējumu platības un tehnisko kultūru platības – 1.7%.

Lielākais organisko mēslu daudzums izmantots lopbarības sakņu audzēšanai – uz 1 ha iestrādātas 50.4 tonnas mēslojuma, tomēr salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tas ir samazinājies par 17.8 tonnām uz 1 ha, kartupeļu stādījumu mēslošanai izmantotas 46.0 tonnas uz 1 ha, kas ir par 3.2 tonnām uz 1 ha mazāk nekā 2004.gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, organiskā mēslojuma izlietojums uz 1 ha sējplatības nedaudz pieaudzis graudaugu kultūrām - par 0.2 tonnām uz 1 ha, kā arī pākšaugu un cukurbiešu sējplatībām – par 0.4 tonnām uz ha.

Minerālmēslojuma izmantošana

(pārrēķinot 100% augu barības elementos)

 

 

Izmantots pavisam, tūkst.t Izmantots uz 1ha sējuma platības, t/ha
2004 2005*) 2005.g. % salīdzinājumā ar 2004.g. 2004 2005*)
Graudaugi

42.5

51.3

120.7

97

109

Ziemāji

24.8

27.2

109.7

127

145

Vasarāji

17.7

24.1

136.3

73

85

Cukurbietes

3.4

4.4

129.9

248

328

Kartupeļi

2.6

2.5

94.4

54

55

Lopbarības saknes

0.2

0.2

100.1

34

51

Tehniskās kultūras

8.1

10.6

131.5

138

141

Atklātā lauka dārzeņi

0.4

0.5

142.7

27

40

Lopbarības - zaļbarības kultūras

3.8

4.7

124.8

12

13

 

Organiskā mēslojuma izmantošana

  Izmantots pavisam, tūkst.t Izmantots uz 1ha sējuma platības, t/ha
  2004 2005*) 2005.g. % salīdzinājumā ar 2004.g. 2004 2005*)
Graudaugi

960.7

1111.0

115.6

2.2

2.4

Ziemāji

417.7

472.2

113.1

2.1

2.5

Vasarāji

543.0

638.8

117.6

2.2

2.3

Cukurbietes

3.9

10.1

2.6 reizes

0.3

0.7

Kartupeļi

2404.8

2075.1

86.3

49.2

46.0

Lopbarības saknes

383.1

191.0

49.9

68.2

50.4

Tehniskās kultūras

9.9

77.2

7.8 reizes

0.2

1.0

Atklātā lauka dārzeņi

189.8

141.9

74.8

14.0

11.0

Lopbarības - zaļbarības kultūras

228.5

319.7

139.9

0.7

0.9

*) Provizoriskie dati

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr. 7366855
Maruta Miķelsone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi