Preses relīze

Par pesticīdu pielietojumu kviešiem 2007. gadā

Lai iegūtu informāciju pesticīdu riska rādītāju aprēķiniem un izvērtētu iespējas samazināt kaitīgo vielu ietekmi uz vidi un veselību, ko paredz Eiropas Komisijas Tematiskā stratēģija, 2007.gadā Centrālā statistikas pārvalde Daudzvalstu pārejas programmas līdzekļu administratīvās spējas stiprināšanas programmas pilotprojekta ietvaros veica apsekojumu par augu aizsardzības līdzekļu1 (AAL) pielietošanu kviešiem.

Apsekojuma rezultātā tika iegūta informācija par kviešu sējumu platībām, kuras apstrādātas ar pesticīdiem, izmantoto darbīgo vielu2 daudzumu, kā arī aprēķināti pesticīdu pielietojumu raksturojoši indikatori.

Iegūtie dati liecina, ka 2007.gadā 202.9 tūkst. ha jeb 91% no kviešu sējumu platības tika apstrādāts ar dažāda veida augu aizsardzības līdzekļiem, pielietojot 229.7 tonnas darbīgo vielu, tai skaitā herbicīdu – 41.5%, fungicīdu – 20.2%, insekticīdu – 1.3%, augu augšanas regulatoru – 37.0%.

 

Lietoto darbīgo vielu daudzuma sadalījums pa galvenajām
augu aizsardzības līdzekļu grupām, %

Kviešu sējumu apstrādei, (ieskaitot sēklas kodināšanu pirms sējas) tika lietota dažādu AAL 61 darbīgā viela, tai skaitā 29 - no fungicīdu grupas, 20 – herbicīdu, 8 – insekticīdu un tikai 4 – augšanas regulatoru.

 

Biežāk lietotās darbīgās vielas

AAL grupa un darbīgās vielas nosaukums

% no kopējās ar AAL apstrādātās platības

% no kopējās ar AAL apstrādātās platības attiecīgās grupas ietvaros

Fungicīdi

 

 

Fludioksonils

6.0

10.3

Tebukonazols

5.0

8.7

Ciprokonazols

5.0

8.6

Protiokonazols

4.6

7.8

Fluoksastrobīns

4.4

7.6

Herbicīdi

 

 

Tribenurons

5.1

16.7

Florasulams

5.0

16.3

Amidosulfurons

4.0

12.9

Glifosāts

3.5

11.4

Jodosulfurons

3.2

10.3

Augšanas regulatori

   

Hlormekvāts

6.1

67.0

Etefons

1.8

19.6

Insekticīdi

 

 

Alfa-cipermetrīns

0.7

35.8

Dimetoāts

0.6

30.8

Lambda-cihalotrīns

0.3

17.7

 

Apsekojuma dati liecina, ka 2007.gadā vidēji uz 1 ha kviešu sējumu tika lietoti 1.03 kg darbīgo vielu.

Lietoto augu aizsardzības līdzekļu daudzums
vidēji uz 1 ha, kg darbīgās vielas

Latvijā pesticīdu devas kviešu sējumiem nesasniedz maksimāli pieļaujamās normas. Daļēji tas izskaidrojams ar augstajām AAL cenām.

Lietotās augu aizsardzības līdzekļu devas salīdzinājumā ar maksimāli pieļaujamām normām

AAL grupas

Vidējās devas attiecība pret maksimāli pieļaujamo normu, %

Fungicīdi

68

Herbicīdi

74

Insekticīdi

65

Augšanas regulatori

70

Aprēķini liecina, ka pesticīdi vairāk tiek lietoti saimniecībās ar lielām kviešu sējumu platībām.

Vidējais augu aizsardzības līdzekļu pielietojuma sadalījums pēc saimniecību lieluma

Sējumu platība, ha

Vidējais izlietotais AAL daudzums darbīgajās vielās, kg uz 1 ha

Līdz 10

0.29

10-20

0.63

20-50

0.62

50-100

0.91

100-500

1.09

500 un vairāk

1.54

Lietotie termini:

 

1 Augu aizsardzības līdzekļi – darbīgās vielas vai preparāti, kas paredzēti augu vai to produktu aizsardzībai pret kaitīgajiem organismiem vai šo organismu iedarbības novēršanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai, augu produktu saglabāšanai, nevēlamo augu vai augu daļu iznīcināšanai un augu nevēlamas augšanas novēršanai.

 

2 Darbīgā viela - vielas vai mikroorganismi ar vispārēju vai specifisku iedarbību uz kaitīgajiem organismiem, kā arī uz augiem vai augu produktiem

Sagatavojusi Lauksaimniecības statistikas daļa
Tālr.67366981
Guna Karlsone

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi