Preses relīze

Par mēslojuma izmantošanu lauksaimniecības kultūrām 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 2008.gadā kopējais minerālmēslojuma pielietojums lauksaimniecības kultūrām ir samazinājies par 2% salīdzinājumā ar 2007.gadu. To ietekmēja minerālmēslojuma cenu pieaugums - vidēji par 70%.

2008.gadā ar minerālmēsliem no kopējās lauksaimniecības kultūru platības tika mēslots 51%, tai skaitā - 78% graudaugu un 94% - rapša sējumu, bet kartupeļu stādījumu - tikai 14%, atklātā lauka dārzeņu platību - 17% un ilggadīgo zālāju - 12%.

2008.gadā izlietots 81.8 tūkst.t minerālmēslu jeb 74 kg vidēji 1 ha sējumu kopplatības, pārrēķinot 100% augu barības elementos (slāpeklis, fosfors, kālijs). Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir mainījies minerālmēslu izlietojums atsevišķām lauksaimniecības kultūrām. 2008.gadā ievērojami pieaudzis minerālmēslu izlietojums tehnisko kultūru platības vienam hektāram - par 14%, graudaugu kultūrām palicis iepriekšējā gada līmenī, bet kartupeļiem samazinājies par 35%, dārzeņiem – par 3%.

Minerālmēslu izlietojums uz 1 ha sējumu platības, pārrēķinot 100% augu barības elementos, kg


Augu primārās barības vielas - slāpekļa izlietojums pieaudzis no 41 kg vienam sējumu platības hektāram 2007.gadā līdz 43 kg 2008.gadā, nedaudz samazinoties fosfora un kālija izlietojumam.


Slāpekļa lietošana pieaugusi graudaugiem – vienam sējumu hektāram 2008.gadā izlietots par 3 kg vairāk slāpekļa nekā iepriekšējā gadā, tai skaitā ziemāju sējumu - par 5 kg, rapša sējumu – par 18 kg, bet kartupeļu stādījumiem bija vērojams samazinājums par 5 kg. Kopumā Latvijā vidējais minerālmēslu patēriņš ir mazāks nekā citās ekonomiski attīstītajās valstīs.

Slāpekļa pielietojums lauksaimniecības kultūrām

 

Lietots slāpeklis, pavisam, tūkst.t

% pret iepriekšējo gadu

Uz 1 ha sējumu platības, kg

2007

2008

2007

2008

Graudaugi

32.5

35.3

108.6

62

65

Ziemāji

19.0

21.6

113.7

81

86

Vasarāji

13.5

13.7

101.5

47

47

Kartupeļi

0.5

0.3

60.0

13

8

Rapsis

8.6

8.7

101.2

87

105

Atklātā lauka dārzeņi

0.1

0.1

84.0

13

13

2008.gadā lauksaimniecības kultūrām lietots 45% vienkāršo slāpekļa minerālmēslu un 55% komplekso minerālmēslu (2007.gadā attiecīgi 38% un 61%). Turklāt 35% no visiem minerālmēsliem bija iestrādāts amonija nitrāts.

Atbilstošs mēslojuma pielietojums ievērojami ietekmē graudu ražu un to kvalitāti. Dati liecina, ka lielās saimniecības, kuras nodrošinājušas optimālāku mēslošanas līdzekļu pielietojumu, ieguvušas augstāku graudu ražu.

Saimniecību grupējums pēc graudaugu sējumu platības

Platība, ha

Vidējais lietots minerālmēslojuma daudzums, pārrēķinot 100% augu barības elementos, uz 1 ha sējumu kopplatības, kg

Tai skaitā lietots slāpeklis

Vidējā ražība no 1 ha, cnt

Līdz 200.0

94

54

23.6

200.1 – 400.0

173

99

34.5

400.1 – 600.0

234

134

41.4

600.1 – 800.0

236

133

35.2

800.1 – 1000.0

254

157

43.9

1000.1 un vairāk

277

168

52.4

2008.gadā kopējais organiskā mēslojuma pielietojums lauksaimniecības kultūrām ir samazinājies, ko ietekmēja lauksaimniecības dzīvnieku skaita samazinājums, ganību sezonas pagarināšanās, kā arī organiskā mēslojuma izmantošana biogāzes ieguvei.

2008.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, lietots par 249 tūkst.t jeb 9% mazāk organisko mēslu, arī vidējais patēriņš sējumu platības vienam hektāram samazinājies no 2.5 t 2007.gadā līdz 2.3 t 2008.gadā, tai skaitā graudaugiem - no 1.7 t līdz 1.5 t, kartupeļiem - attiecīgi no 24.4 t līdz 20.6 t, atklātā lauka dārzeņiem - no 13.2 t līdz 5.5t.

Lauksaimniecības statistikas daļa
Guna Karlsone
Tālr.: 67366981

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi