Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas

2018. gada 22. maijā seminārs "Teritoriālā statistika un tās izmantošanas iespējas"
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Rīgā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā (Aeris)

Moderators Juris Paiders.

Semināra video ieraksti

 

 

Laiks

Programmas punkts

Prezentētājs, pārstāvētā institūcija

10.00 – 10.20

Reģistrācija

 

10.20 – 10.30

Semināra atklāšana

CSP pārstāvis

10.30 – 11.15

Dzīves kvalitāte lielajās pilsētās. Apsekojuma rezultāti

  • CSP 2017. gadā veiktā apsekojuma par dzīves kvalitāti astoņās lielajās pilsētās galvenie rezultāti
  • Pilsētu salīdzinājums
  • Diskusija par rezultātu izmantošanu, nākamajos apsekojumos iekļaujamiem rādītājiem

Uldis Ainārs, CSP

11.15 – 11.30

Teritoriālā statistika CSP un Eurostat datu klāstā

  • Informatīva prezentācija, kā atrast datus CSP un Eurostat datubāzē. Sniegti piemēri par statistiku, kas ļauj salīdzināt pilsētas.

Olga Pritula, CSP

11.30 – 12.00

Ģeotelpiskā statistika un tās potenciālās izmantošanas iespējas

  • Apskatīta CSP piedāvātā statistika par teritorijām, kas ir mazākas par pilsētām vai pagastiem
  • Diskusija par potenciālo statistikas izmantošanu un vēlamajiem rādītājiem
  • Diskusija par teritoriālās statistikas lietotāju vajadzībām

Dāvis Kļaviņš, CSP

12.00 – 13.00

Pusdienu pārtraukums

 

13.00 – 13.30

Matemātiskajā modelēšanā balstīta teritoriālā statistika

Elvijs Siliņš, CSP

13.30 – 14.00

Tautas skaitīšana 2021 un teritoriālā statistika

  • Kāda un kādā detalizācijā tiks iegūta teritoriālā statistika 2021. gada tautas skaitīšanā

Baiba Zukula, CSP

14.00 – 14.30

Ventspils pašvaldības praktiskie piemēri teritoriālās statistikas izmantošanā

Austris Galindoms, Ventspils dome

14.30 – 15.00

Iedzīvotāju sociāli demogrāfiskās un profesionālās struktūras telpiskās analīzes iespējas

Māris Bērziņš, Latvijas Universitāte

15.00 - 15.30

Pārtraukums

 

15.30 – 16.00

Migrācijas plūsmu vizualizācijas rīks

Uldis Ainārs, CSP

Diskusija

Diskusija par teritoriālās statistikas nepieciešamību

Tēmas: prioritārie rādītāji, savstarpējā sadarbība – dalīšanās ar datiem, teritoriju robežas, atbalsts.

 

 

16.00

Noslēgums

 

 


2017. gada 3. un 4. aprīļa semināra "Telpiskās un citas eksperimentālās statistikas jaunākās metodes" prezentācijas un ieraksts

Aim General introduction to currently available small area estimations and other experimental statistics based on symbiosis of survey and administrative data. The seminar also aims to discuss future research methods and facilitate use of experimental statistics for public policy analysis and decision making.

Moderated by Pauls Raudseps.

April 3, Advanced Methods for Small Area Estimation
Public Policy Analysis Session. Working language: English

3.aprīļa video ieraksts (video recording of the 3rd April) 

 

13:00 – 13:10

Welcome addresses by the World Bank and the Central Statistical Bureau of Latvia

 

João Pedro Azevedo, World Bank

Mrs. Aija Žīgure, President, Central Statistical Bureau of Latvia

13:10 – 14:30

Using Poverty Mapping to Inform Policy Design, Monitoring and Evaluations: Possibilities for the Latvia Poverty Mapping.

 

João Pedro Azevedo, World Bank

Questions and answers

14: 30 – 15:00

Estimation and Preliminary Results of Poverty Mapping for Latvia

 

Mārtiņš Liberts, Central Statistical Bureau

Questions and answers

15:30 –16:20

Tying benefits to earnings when informality is prevalent

 

Anna Zasova, researcher, BICEPS (Baltic International Centre for Economic Policy Studies)

Questions and answers

16:20 –16:30

GeoSpatial and administrative data for research purposes

 

Uldis Ainārs, Central Statistical Bureau

16:30 –17:00

Discussion

Use of experimental statistics for evidence based policy

New data sources for spatial and other experimental statistics

April 4

13:00 – 14:30

Methodology and Results from the Latvia Poverty Mapping. Methodological aspects of small area estimation

 

William Hutchins Seitz, World Bank

Questions and answers

15.00 – 17: 00

Geocoding Population census 2000. Lessons learned.

Dāvis Kļaviņš, Central Statistical Bureau

 

Questions and answers.

Discussion

Ieteikt