Statistikas tabula

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņu iemesli statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, novados, novadu pilsētās, pagastos un Rīgas apkaimēs (atbilstoši robežām 2018. gada sākumā) salīdzinot stāvokli divos datumos

RIG050
Dati atjaunoti