Statistikas tabula

Pastāvīgie iedzīvotāji pa statistiskajiem reģioniem, republikas pilsētām un novadiem pēc dzimuma, mājās pārsvarā lietotās valodas un pa vecuma grupām 2011.gada 1.martā

Tabulas kods datubāzē
TSG11-07
Pastāvīgie iedzīvotāji [tautas skaitīšana]

Iedzīvotāji, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir attiecīgā ģeogrāfiskā vieta.

Par attiecīgās ģeogrāfiskās vietas pastāvīgajiem iedzīvotājiem uzskatīja tikai personas, kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir dzīvojušas vismaz 12 mēnešus ilgu laikposmu pirms tautas skaitīšanas kritiskā momenta (01.03.2011.), kā arī personas, kuras pastāvīgajā dzīvesvietā ir ieradušās pēdējo 12 mēnešu laikā pirms tautas skaitīšanas kritiskā momenta (01.03.2011.) ar nodomu tajā pavadīt vismaz vienu gadu.

Bērni, kuri bija piedzimuši divpadsmit mēnešu laikā pirms skaitīšanas dienas, bija skaitāmi kā tās attiecīgās ģeogrāfiskās vai administratīvās teritorijas pastāvīgie iedzīvotāji, kurā tie dzīvoja skaitīšanas kritiskajā momentā (01.03.2011.).