Preses relīze

Statistiķi gatavojas 2011.gada tautas skaitīšanai

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) uzsākusi gatavošanos kārtējai tautas skaitīšanai, kas notiek atbilstoši Tautas skaitīšanas likumam, kā arī ANO Eiropas Ekonomikas komisijas un Eiropas Savienības statistikas biroja (Eurostat) kopīgi izstrādātajām vadlīnijām.

Provizoriski tautas skaitīšana tiks uzsākta 2011.gada 1.martā. Lai īstenotu šo vērienīgo pasākumu un iegūtu precīzu un kvalitatīvu informāciju, šā gada aprīlī CSP tika izveidota jauna struktūrvienība – Tautas skaitīšanas daļa, kas koordinēs visu Latvijas iedzīvotāju aptaujas norisi.

Tautas skaitīšanas dati ir informācijas avots, kas nepieciešams tautsaimniecības stratēģiskajai plānošanai, ekonomiskās, sociālas un vides politikas veidošanai, reģionālajai un infrastruktūras plānošanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, mājokļu un izglītības jautājumiem.

CSP ir izstrādāti vairāki normatīvo aktu projekti: par kārtējās tautas skaitīšanas datuma un ilguma noteikšanu, programmu un tautas skaitīšanas komisijas izveidi, kā arī sagatavots informatīvais ziņojums par tautas skaitīšanas nepieciešamību.

Visas ministrijas, vairākas zinātniskās iestādes, augstskolas, kā arī citas valsts un nevalstiskās organizācijas ir iepazīstinātas ar Eiropas statistiķu konferences rekomendācijās ietvertajiem statistikas rādītājiem, kurus plānots iegūt, īstenojot 2011.gada tautas skaitīšanu Latvijā.

CSP izanalizēs valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju iesniegtos priekšlikumus, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzībām visaktuālākās statistiskās informācijas iegūšanu. Kopumā kārtējās tautas skaitīšanas programmā paredzēts iekļaut vairāk nekā 45 rādītājus.

Tautas skaitīšanā daļu informācijas iegūs, apkopojot administratīvo reģistru (Iedzīvotāju reģistra, Nekustamā īpašuma reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra) datus, pārējo informāciju – aptaujājot iedzīvotājus.

CSP plāno izveidot starpinstitūciju konsultatīvo padomi, iesaistot zinātnes un nevalstisko organizāciju, kā arī augstskolu pārstāvjus, kas aktīvi piedalīsies nākamās tautas skaitīšanas sagatavošanas procesā.

Kā zināms, iepriekšējā tautas skaitīšana notika 2000.gadā.

Sagatavojusi Tautas skaitīšanas daļa
Tālr. 7366771
Pēteris Veģis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi