Preses relīze

Par kārtējās 2011. gada tautas skaitīšanas programmu

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) turpina gatavošanos kārtējai tautas skaitīšanai, kura Latvijā notiks no 2011. gada 1. marta līdz 31. maijam. Tās laikā tiks iegūta plaša informācija par Latvijas iedzīvotājiem un viņu mājokļiem. Tautas skaitīšana notiks saskaņā ar kārtējās tautas skaitīšanas programmu, kuras projektu CSP ir sagatavojusi un nodevusi apstiprināšanai Ministru kabinetam. Pavisam tajā iekļauti 46 temati un 61 jautājums, uz kuriem atbildēs visi Latvijas iedzīvotāji. Lai iegūtu pēc iespējas precīzāku informāciju par dažiem aktuālākajiem tematiem, tiks uzdoti vairāki jautājumi.

Programmā iekļauto jautājumu saraksts izstrādāts, vadoties no Eiropas Statistiķu Konferences apstiprinātajām rekomendācijām. Tas papildināts ar virkni jautājumu, kurus ieteikuši ministriju, zinātnisko iestāžu un augstskolu speciālisti. Veidojot programmu izmantota arī Somijas, Īrijas, Igaunijas, Lietuvas un citu valstu kolēģu pieredze un ieteikumi.

Paredzēts, ka šovasar apstiprinās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu. Tās projektā ietvertie visām Eiropas Savienības valstīm obligātie jautājumi ir iekļauti valdībai iesniegtajā tautas skaitīšanas programmas projektā.

Demogrāfisko rādītāju sadaļā programmā ir jautājumi par iedzīvotāju vecumu, ģimenes stāvokli. Ekonomisko rādītāju sadaļā - par ekonomiskās aktivitātes statusu, profesiju, galveno iztikas līdzekļu avotu u.c. Pēc Vides ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ieteikuma programmā iekļauti papildus jautājumi, lai noskaidrotu ar kādu transporta līdzekli respondents parasti dodas uz darbu un cik liels attālums viņam jāveic, lai nokļūtu līdz tam. Daļu informācijas, kas iekļauta programmas projektā, iegūs apkopojot administratīvo reģistru (Iedzīvotāju reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistra un Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra) datus, pārējo informāciju – aptaujājot iedzīvotājus. Tādejādi krietnu daļu reģistros iegūstamās informācijas vajadzēs tikai precizēt.

Tā kā nevienā no valsts reģistriem nav ietverta informācija par iedzīvotāju izglītības līmeni, plašs jautājumu loks būs veltīts šim tematam. Iedzīvotājiem būs jāsniedz atbildes par augstāko pabeigto izglītības līmeni, kā arī par mācību iestādes absolvēšanas gadu. Turklāt pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas šajā programmas sadaļā iekļauts temats par skolas apmeklētību. Uz šo jautājumu būs jāatbild par personām vecumā no 7 līdz 17 gadiem.

Aktuālajai migrācijas tēmai veltītie jautājumi ir iekļauti atsevišķā programmas projekta sadaļā.

Etnokultūras sadaļā tiks uzdoti trīs jautājumi – par tautību, valodu, kuru pārsvarā lieto mājās un citu valodu prasmi. Sadaļā par mājsaimniecības un ģimenes rādītājiem noskaidros mājsaimniecības īpašumtiesību statusu, kā arī radnieciskās attiecības starp mājsaimniecības locekļiem, mājsaimniecības un ģimenes veidu un lielumu.

Plaša sadaļa programmā veltīta informācijas iegūšanai par iedzīvotāju mājokļiem. Tie ir jautājumi par mājokļa tipu, piederību, labiekārtotību, kopējo platību un istabu skaitu u.c.

Tautas skaitīšanas programmā iekļautie jautājumi tiks pārbaudīti izmēģinājuma tautas skaitīšanā, kas tiks organizēta 2009. gada nogalē. Tikai pēc rūpīgas pārbaudes tie tiks iekļauti 2011. gada vispārējās tautas skaitīšanas aptaujas anketās.

Tautas skaitīšanas programmas izstrādāšana un apstiprināšana ir tikai viens no daudzajiem sekmīgai skaitīšanas organizēšanai un norisei nepieciešamajiem sagatavošanas darbiem, kuri ar katru mēnesi izvērsīsies aizvien plašāk.

Sagatavojusi Tautas skaitīšanas daļa
Tālr. 67366925
Ilze Naumova

 
Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi