Preses relīze

Par 2011. gada tautas skaitīšanas sagatavošanās gaitu

Centrālā statistikas pārvalde (CSP), atbilstoši Tautas skaitīšanas likumā noteiktajam, turpina gatavoties 2011.gada tautas skaitīšanai. Šī būs pirmā tautas skaitīšana pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) un darbaspēka brīvas kustības ES ierobežojumu atcelšanas. Latvijai kā ES dalībvalstij ir jānodrošina informācijas vākšana un publicēšana par visiem ar ES Dalībvalstīm saskaņotajiem tematiem. Tai pat laikā, izstrādājot tautas skaitīšanas programmu, CSP centās pēc iespējas maksimāli ņemt vērā Latvijas zinātnieku un citu statistiskās informācijas lietotāju specifiskās vēlmes un vajadzības, kas atšķiras no vienotās ES tautas skaitīšanu programmas.

2011.gada tautas skaitīšanā tiks iegūta plaša informācija par Latvijas iedzīvotājiem un mājokļiem. CSP sagatavotā tautas skaitīšanas Mājokļa anketa ietver jautājumus par mājsaimniecības locekļu skaitu, kā arī tādiem mājokli raksturojošajiem rādītājiem kā ēkas tips, piederība, mājokļa platība, ūdens apgādes sistēma, apkures veids, labiekārtotība u.c. Personas anketa ietver jautājumus par iedzīvotāju ģimenes stāvokli, tautību, valodu, kuru pārsvarā lieto mājās, izglītību, ekonomisko aktivitāti, kā arī par migrāciju. Iedzīvotāji tiks lūgti sniegt informāciju par no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi citās valstīs emigrējušām personām, kas palīdzēs iegūt precīzu informāciju par šī procesa apjomiem.

Lai nebūtu jālieto skaitīšanas anketas papīra formātā, bet tautas skaitītāji informāciju varētu ievadīt portatīvajos datoros, pašreiz noslēgumam tuvojas izstrādātās datorizētās sistēmas testēšana un pilnveidošana. Tā ļaus uzlabot sākotnējo datu kvalitāti, saīsināt datu apkopošanas un apstrādes laiku un paātrināt kopsavilkuma informācijas publicēšanu.

Datortehnikas attīstība un pēdējos gados nodrošinātā Interneta pieejamības būtiskā paplašināšanās izvirzīja CSP uzdevumu radīt iespēju iedzīvotājiem, kas to vēlēsies, aizpildīt tautas skaitīšanas anketas Internetā savās mājās, bibliotēkās, mācību iestādēs vai citur, kur ir pieejams Internets. Ļoti aktuālo Latvijas likumdošanā noteikto individuālās informācijas konfidencialitātes prasību nodrošināšanai pieeja tautas skaitīšanas veidlapām aizpildīšanai Internetā būs iespējama, tikai, izmantojot personas pases datus un personas kodu.

Tautas skaitīšanas metodoloģija un jaunie tehnoloģiskie risinājumi, atbilstoši vispārpieņemtajai praksei, tiks pārbaudīti 2010.gada septembrī - oktobrī izmēģinājuma tautas skaitīšanas ietvaros. Izmēģinājuma tautas skaitīšanā tiks aptverti aptuveni 2.7 tūkstoši iedzīvotāju sešos skaitīšanas iecirkņos. Divi skaitīšanas iecirkņi atradīsies Rīgā, divi - citās pilsētās, un divi - lauku teritorijā.

Lai informētu iedzīvotājus par tautas skaitīšanu, tās uzdevumiem un norisi, kā arī aicinātu iedzīvotājus aktīvi piedalīties 2011.gada tautas skaitīšanā, CSP ir izsludinājusi konkursus ar uzdevumu izstrādāt tautas skaitīšanas komunikāciju kampaņas stratēģiju un radošos risinājumus, kā arī tos realizēt.

Ir izsludināts arī konkurss 2011.gada tautas skaitīšanas programmā iekļautās informācijas iegūšanai par Latvijas iedzīvotājiem un mājokļiem, darbā izmantojot portatīvos datorus. CSP veic arī daudzus citus nākamās tautas skaitīšanas sagatavošanas darbus ar mērķi nodrošināt, lai tautas skaitīšana Latvijā varētu noritēt iedzīvotājiem labvēlīgā gaisotnē, atbilstoši starptautisko statistikas standartu, datu kvalitātes un personas datu aizsardzības prasībām.

 

Sagatavojusi Tautas skaitīšanas daļa
Sabīne Kalnpure
Tālr. 67366907

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi