Preses relīze

Par 2011. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas gaitu

Centrālā statistikas pārvalde (CSP), atbilstoši Tautas skaitīšanas likumā noteiktajam, turpina gatavošanos 2011.gada tautas skaitīšanai. Šī būs pirmā tautas skaitīšana pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES). Kā ES dalībvalstij Latvijai ir jānodrošina tautas skaitīšanas veikšana 2011. gadā un jāapkopo informācija par iepriekš saskaņotiem tematiem.

Apkopoto informāciju būs iespējams plaši izmantot, jo tautas skaitīšanas dati ir neaizstājams objektīvas informācijas avots, kas nepieciešams valsts institūcijām tautsaimniecības stratēģiskajai plānošanai, ekonomiskās, sociālās un vides politikas veidošanai, reģionālajai un infrastruktūras attīstības plānošanai, nodarbinātības novērtēšanai, pašvaldībām – attiecīgo teritoriju sociāli – ekonomiskās attīstības perspektīvo plānu sagatavošanai un izpildes kontrolei, zinātniskās pētniecības iestādēm – pētījumu veikšanai, kas saistīti ar demogrāfijas, nodarbinātības, izglītības u.c. jautājumiem, uzņēmējiem - saimnieciskās darbības plānošanai atsevišķos valsts reģionos, kā arī visai sabiedrībai kopumā informācijas iegūšanai par demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, mājokļu un izglītības jautājumiem.

Pašreiz turpinās darbs, lai sagatavotu Integrētās datu savākšanas sistēmu, kas nodrošinātu iespēju izmantot jaunas datu apkopošanas tehnoloģijas. CSP plāno, ka iedzīvotājiem tautas skaitīšanas sākumā, kā arī noslēgumā, būs iespējams tautas skaitīšanas aptaujas lapu aizpildīt internetā, tā ietaupot šim pasākumam nepieciešamos līdzekļus. Papildu tiks izmantota telefoninterviju metode, kuru CSP jau lieto regulāro statistisko apsekojumu veikšanai. Skaitītāji informāciju ievadīs klēpja datoros, kas uzlabos sākotnējo datu kvalitāti, kā arī saīsinās datu apkopošanas un apstrādes laiku.

Skaitīšanas laikā tiks iegūta plaša informācija par Latvijas iedzīvotājiem un visiem mājokļiem. CSP ir sagatavojusi tautas skaitīšanas mājokļa un personas anketas. Mājokļa anketā ietverti jautājumi par mājsaimniecības locekļu skaitu, kā arī tādi mājokli raksturojošie rādītāji kā ēkas tips, piederība, mājokļa platība, ūdens apgādes sistēma, apkures veids, labiekārtotība u.c. Personas anketā tiks apkopota informācija par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, izglītību, ģimenes stāvokli, tautību, valodu, kuru pārsvarā lieto mājās, kā arī par migrāciju. Papildu iedzīvotāji tiks lūgti sniegt informāciju par emigrējušām personām, kas palīdzēs precizēt Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaitu. Lai saīsinātu intervijas laiku, jautājumi, uz kuriem atbildes atrodamas valsts administratīvajos reģistros, iedzīvotājiem netiks uzdoti.

Tautas skaitīšanas metodoloģiju un jaunos tehnoloģiskos risinājumus atbilstoši vispārpieņemtajai praksei paredzēts pārbaudīt izmēģinājuma tautas skaitīšanā šā gada septembrī, kad tiks apsekoti aptuveni 2.7 tūkstoši cilvēku sešos skaitīšanas iecirkņos.

 

Sagatavojusi Tautas skaitīšanas daļa
Pēteris Veģis
tālr. 67366771

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi