Publikācija

1979. gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR (krievu valodā)

LATVIJAS PSR MINISTRU PADOMES CENTRĀLĀ STATISTIKAS PĀRVALDE
1979.
 gada Vissavienības tautas skaitīšanas rezultāti Latvijas PSR
RĪGĀ, 1982

Šajā statistisko datu krājumā tiek publicēti 1970. gada Vissavienības tautas skaitīšanas dati par iedzīvotāju skaitu un izvietojumu, dzimuma un vecuma struktūru, sastāvēšanu laulībā, ģimeņu lielumu un sastāvu, izglītības līmeni, nacionālo sastāvu, iedzīvotāju sadalījumu pa sabiedriskajām grupām, tautas saimniecības nozarēm un nodarbēm, pēc iztikas līdzekļu avotiem un nodarbošanās, par iedzīvotāju migrāciju. Daudzu tabulu dati salīdzināti ar 1939. gada datiem un 1959. gada tautas skaitīšanas rezultātiem.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
156
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Krievu
Kataloga numurs
-
Ieteikt

Šai publikācijai līdzīgās statistikas tēmas