Preses relīze

Latviešu valodas paveida -latgaliešu valodas lietošana

Tautas skaitīšanas rezultāti liecina, ka Latvijā 2011. gada 1. martā bija 164.5 tūkstoši personas, kas ikdienā lieto latviešu valodas paveidu[1] – latgaliešu valodu (turpmāk – latgaliešu valoda). Visvairāk latgaliešu valodu lieto Latgalē, kur dzīvo 97.6 tūkst. latgaliešu valodā runājošu personu. Salīdzinoši daudz latgaliešu valodas lietotāju ir sastopami arī Rīgā – 29.4 tūkst. un Pierīgas reģionā 14.4 tūkst.

Latgaliešu valodu ikdienā lieto 8.8% Latvijas iedzīvotāju, savukārt starp tiem, kuri mājās pārsvarā lieto latviešu valodu, latgaliešu valodā ikdienā runā 10.6%. Starp iedzīvotājiem, kuri mājās pārsvarā lieto krievu valodu, latgaliešu valodā ikdienā runā tikai 5.8%.

Vispārzināms, ka visbiežāk latgaliešu valoda tiek lietota Latgalē, kur trešā daļa iedzīvotāju (35.5%) to lieto ikdienā. Jāatzīmē, ka latgaliešu valodu lieto ikdienā 71.9% no latviešu valodā runājošiem un 12.3% no krievu valodā runājošiem Latgales iedzīvotājiem.

Latgaliešu valodā runājošo īpatsvars Latvijas reģionos un atsevišķos novados

 

Visbiežāk latgaliešu valodā tiek lietota Kārsavas, Baltinavas un Varakļānu novados, kur vairāk kā trīs ceturtdaļas iedzīvotāju ikdienā lieto Latgaliešu valodu. Latgales lielajās pilsētās latgaliešu valoda tiek lietota salīdzinoši retāk – Rēzeknē to lieto 40.5% iedzīvotāju ikdienā, Daugavpilī tikai 9.3% ikdienā sarunājas latgaliski.

Deviņi no desmit Ciblas (94.7%), Kārsavas (94.0%), Riebiņu (91.5%), Rēzeknes (90.9%), Baltinavas (90.0%) novadu latviešu valodā runājošiem iedzīvotājiem ikdienā lieto latgaliešu valodu. Turpretī Latgales lielo pilsētu latviski runājošo iedzīvotāju vidū latgaliešu valoda tiek lietota retāk - Rēzeknē 76.9% un Daugavpilī 46.3%.

Diemžēl no vienā laika momentā fiksētas informācijas tiešus secinājumus par latgaliešu valodā runājošo iedzīvotāju skaita izmaiņām nevar izdarīt. Tomēr, vērtējot netieši, jāatzīst, ka latgaliešu valodu ikdienā biežāk lieto vecāka gadu gājuma Latvijas iedzīvotāji. Ja līdz 20 gadu vecumam latgaliešu valodu lieto tikai 6% iedzīvotāju, tad pēc 70 gadu vecuma latgaliešu valodu ikdienā lieto jau gandrīz 10% iedzīvotāju. Bez tam latgaliešu valodā runājošo vidējais vecums ir 46.2 gadi, kas ir augstāks nekā Latvijas iedzīvotāju vidējais vecums 41.6. Balstoties tikai uz šiem rezultātiem, iespējams izteikt prognozes, ka nākotnē latgaliešu valodā runājošo skaits varētu samazināties.

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ikdienā lieto latgaliešu valodu, %

Latvijā

Latgalē


[1] 9.3% Latvijas iedzīvotāju nesniedza atbildes uz jautājumiem par valodu lietošanu. Aprēķinos par latgaliešu valodas lietošanu izmantoti tikai atbildējošo iedzīvotāju dati.

 

Papildinformācija
Informācijas departaments
Uldis Ainārs
67366920

 

Tulkojums latgaliešu valodā. Paldies Ilzei Spergai.

 

Latvīšu volūdys paveida — latgalīšu volūdys lītuošona

Tautys skaitiešonys rezultati ruoda, ka Latvejā 2011. goda 1. martā beja 164,5 tyukstūšys personu, kas kasdīnys lītoj latvīšu volūdys paveidu[1] — latgalīšu volūdu (iz prīšku — latgalīšu volūda). Vysu vaira latgalīšu volūdu lītoj Latgolā, kur dzeivoj 97,6 tyukstūšys latgalīšu volūdā runojūšu personu. Saleidzynojūši daudz latgalīšu volūdas lītuotuoju ir sastūpams ari Reigā — 29,4 tyukst. i Pīreigys regionā — 14,4 tyukst.

Latgalīšu volūdu kasdīnys lītoj 8,8 % Latvejis īdzeivuotuoju, sovukuort tūs storpā, kuri sātā vaira lītoj latvīšu volūdu, latgalīšu volūdā kasdīnys runoj 10,6 %. Īdzeivuotuoju storpā, kuri sātā vaira lītoj krīvu volūdu, latgalīšu volūdā kasdīnys runoj tik 5,8 %.

Vyspuor zynoms, ka vysu vaira latgalīšu volūda teik lītuota Latgolā, kur trešuo daļa īdzeivuotuoju (35,5 %) jū lītoj kasdīnys. Juoatzeimoj, ka latgalīšu volūdu kasdīnys lītoj 71,9 % nu latvīšu volūdā runojūšūs i 12,3 % nu krīvu volūdā runojūšūs Latgolys īdzeivuotuoju.

Vysu vaira latgalīšu volūda teik lītuota Kuorsovys, Baļtinovys i Varakļuonu nūvodūs, kur vaira kai treis catūrtuos dalis īdzeivuotuoju kasdīnys lītoj latgalīšu volūdu. Latgolys lelajuos piļsātuos latgalīšu volūda teik lītuota saleidzynojūši rešuok — Rēzeknē jū kasdīnys lītoj 40,5 % īdzeivuotuoju, Daugovpilī kasdīnys tik 9,3 % sasarunoj latgaliski.

Deveni nu desmit Cyblys (94,7 %), Kuorsovys (94,0 %), Rībeņu (91,5%), Rēzeknis (90,9 %), Baļtinovys (90,0 %) nūvodu latvīšu volūdā runojūšūs īdzeivuotuoju kasdīnys lītoj latgalīšu volūdu. Tok Latgolys lelūs piļsātu latvyski runojūšūs īdzeivuotuoju vydā latgalīšu volūda teik lītuota rešuok — Rēzeknē 76,9 % i Daugovpilī 46,3 %.

Dīvamžāļ nu vīnā laika momentā fiksātuos informacejis teišus sacynuojumus par latgalīšu volūdā runojūšūs īdzeivuotuoju skaita izmaiņom navar izdareit. Tok, viertejūt natīši, juoatzeist, ka latgalīšu volūdu kasdīnys vaira lītoj vacuoka goda guojuma Latvejis īdzeivuotuoji. Ka leidz 20 godu vacumam latgalīšu volūdu lītoj tik 6 % īdzeivuotuoju, tod piec 70 godu vacuma latgalīšu volūdu kasdīnys lītoj jau gondreiž 10 % īdzeivuotuoju. Bez tuo latgalīšu volūdā runojūšūs videjais vacums ir 46,2 godi, kas ir augstuoks nakai Latvejis īdzeivuotuoju videjais vacums 41,6 godi. Atsasaucūt tik iz itūs rezultatu, var izsaceit prognozi, ka iz prīšku latgalīšu volūdā runojūšūs skaits varātu sasamazynuot.

Detalizāta informaceja par 2011. goda tautys skaitiešonys rezultatim, t. sk. latgalīšu volūdas lītuošanu, ir publicāta CSP sātyslopā.


[1] 9,3 % Latvejis īdzeivuotuoju nasnīdze atbiļdis iz vaicuojumu par volūdu lītuošonu. Apriekinūs par latgalīšu volūdys lītuošonu lītuoti tik atbiļdiejušūs īdzeivuotuoju dati.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi