Preses relīze

Sagatavošanās 2021. gada tautas skaitīšanai norit pēc plāna

Otrdien, 11. aprīlī, Ministru kabinetā (MK) izskatīts Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotais informatīvais ziņojums „Par pasākumu plānā 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai paredzēto pasākumu izpildi”, kurā sniegts pārskats par 2016. gadā paveikto un 2017. gadā plānoto tautas skaitīšanas sagatavošanai.

Atšķirībā no iepriekšējām tautas skaitīšanām 2021. gadā tiks izmantota administratīvajos avotos un Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apsekojumos iegūtā informācija, pilnībā atsakoties no iedzīvotāju aptaujas internetā un viņu dzīvesvietās. Šo datu savākšanas metodi 2011. gadā izmantoja Skandināvijas valstīs, Nīderlandē, Austrijā un Slovēnijā, un 2021. gadā šai valstu grupai pievienosies Baltijas valstis, Spānija un Turcija.

Saskaņā ar ziņojumā pausto 2017. gadā turpināsies 2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošanas darbi. 1. pusgadā notiks galveno tautas skaitīšanas datu lietotāju aptauja par tautas skaitīšanas programmā iekļaujamajiem tematiem. Līdz gada beigām atbilstoši Statistikas likumam tiks sagatavoti Ministru kabineta noteikumi par tautas skaitīšanas datumu.

Šogad turpināsies CSP sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm, lai personu līmenī saņemtu datus par studentiem, kuri studiju laikā dzīvo dienesta viesnīcās. Plānots no pašvaldībām saņemt datus par pašvaldību ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu un patversmju klientiem. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) savukārt turpinās darbu pie studējošo un absolventu reģistra izveides.

Turpināsies darbs ar iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti saistītu rādītāju iegūšanu no administratīvajiem datu avotiem. Tāpat CSP speciālisti pētīs IZM, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PLMP) u.c. administratīvo datu avotus, kuri satur informāciju par personu iegūto izglītības līmeni, kas ir viens no tautas skaitīšanas rādītājiem.

Lai iegūtu papildu informāciju par iedzīvotāju starpvalstu migrāciju, CSP šogad uzsākts darbs, lai sagatavotu 2018.–2019.gada starpvalstu migrācijas plūsmu paneļapsekojumu, kas nozīmē to, ka divus gadus pēc kārtas tiks aptaujāti tie paši 30 tūkst. mājsaimniecību. Plānotās izmaksas ir 80 tūkst. eiro katrā gadā, bet tās vēl ir jāiekļauj 2021. gada tautas skaitīšanas pasākumu plānā, kam nepieciešams valdības atbalsts.

Ja 2011. gada tautas skaitīšana izmaksāja aptuveni 8 milj. eiro, tad 2021. gadā, šādā pat veidā veicot tautas skaitīšanu, būtu nepieciešami vismaz 10 milj. eiro. Savukārt nākamā tautas skaitīšana, izmantojot tikai administratīvos avotus, izmaksās trīsreiz mazāk. EM budžetā finansējums tautas skaitīšanas nodrošināšanai ilgtermiņa saistībās 2015.–2023. gadā plānots 2,7 milj. eiro apmērā. Lai nepieciešamos pasākumus varētu veikt, PLMP papildus nepieciešami 85 tūkst. eiro, bet Valsts zemes dienestam – 0.5 milj. eiro. Līdz šim abām iestādēm šie līdzekļi valsts budžetā nav piešķirti.

EM izveidotajā 2021. gada tautas skaitīšanas darba grupā piedalās pārstāvji no EM, CSP, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Nacionālā veselības dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijas, Veselības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas darba devēju konfederācijas un Datu valsts inspekcijas.

Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties MK tīmekļa vietnē.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv
Tālr.: 67366621, 27880666

 

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi