Iepriekšējās tautas skaitīšanas

Pirms 2011. un 2000. gada tautas skaitīšanas notikušas: 1920., 1925., 1930., 1935., 1959., 1970., 1979., 1989..gadā.

Tautas skaitīšanu vēsture Latvijā

Pirmā tautas skaitīšana tika veikta Kurzemē 1863. gadā, bet Vidzemes pilsētās - 1867. gadā. Vispilnīgākā tautas skaitīšana 19. gadsimtā tika veikta 1881. gadā. Tā aptvēra Kurzemi un Vidzemi. Pirmā tautas skaitīšana, kas aptvēra visu mūsu valsts teritoriju tās pašreizējās robežās, tika veikta 1897. gadā.

Kopš Latvijas Republikas proklamēšanas periodā starp Pirmo un Otro Pasaules karu valstī tika veiktas četras tautas skaitīšanas: 1920., 1925., 1930. un 1935. gadā. Tajā laikā liela uzmanība tika veltīta datu kvalitātei un precizitātei.

Pēc Otrā Pasaules kara, līdzīgi kā citās Baltijas valstīs, kas bija iekļautas PSRS sastāvā, tika veiktas četras tautas skaitīšanas - 1959., 1970., 1979. un 1989. gadā. Šo tautas skaitīšanu dati galvenokārt tika lietoti plānošanas mērķiem. Tie nebija pieejami iedzīvotājiem un vispārējās lietošanas publikācijās, it sevišķi tas attiecas uz 1979. gada tautas skaitīšanas datiem.

Padomju perioda tautas skaitīšanās tika iegūta informācija uz lielāko daļu jautājumu, ko rekomendēja Apvienoto Nāciju Organizācija un citas starptautiskās organizācijas. Šo tautas skaitīšanu dati bija ļoti svarīgi statistiķiem un zinātniekiem. Šie dati palīdzēja parādīt demogrāfisko un sociāli ekonomisko procesu dinamiku un bija ļoti noderīgi starptautiskiem salīdzinājumiem, lai gan tie nebija pilnībā salīdzināmi. Zinātniekiem sagādāja problēmas iedzīvotāju ekonomisko datu salīdzināšana sadalījumā pa galvenajiem iztikas līdzekļu avotiem, sociālajām grupām, pēc ekonomiskās darbības veida, nodarbošanās u.c.

Publikācijas

 

Ieteikt