Statistikas tēmas

Tautas skaitīšana

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Latvijā 2011. gada 1. martā dzīvoja 2 070 371 iedzīvotājs

Latvijā 2011. gada 1. martā dzīvoja 2 070 371 iedzīvotājs

Latvijas iedzīvotāju skaits 2011. gada 1. martā saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas datiem bija 2 070 371. Kopš iepriekšējās - 2000. gada tautas skaitīšanas iedzīvotāju skaits valstī ir samazinājies par 307 tūkst. jeb par 13 %. 

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes