Statistikas tabula

Paredzamais mūža ilgums pēc vecuma un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
PMG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Vidējais paredzamais mūža ilgums noteikta vecuma iedzīvotājiem
Vidējais paredzamais mūža ilgums noteikta vecuma iedzīvotājiem ir gadu skaits, kādu vidēji nodzīvotu attiecīgu vecumu sasniegušās personas, ja viņu turpmākās dzīves laikā mirstība katrā vecumā saglabātos aprēķina gada līmenī.