Statistikas tabula

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados)

Tabulas kods datubāzē
PMG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums

Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums ir gadu skaits, kādu vidēji nodzīvotu attiecīgajā gadā dzimušie, ja viņu turpmākās dzīves laikā mirstības līmenis katrā vecumā paliktu tāds pats, kāds tas bija dzimšanas gadā.